Không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn, một cá nhân bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Minh Công số tiền 50 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 25/10/2019, ông Phạm Minh Công mua 170,000 cp CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ gần 4.33 triệu cp SHI (4.99%) lên gần 4.5 triệu cp (5.18%) và trở thành cổ đông lớn của SHI nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Do đó, ông Công bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Xem thêm: Cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp giao dịch trên HOSE

Minh Hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *