Công bố thông tin sai lệch, một doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 22/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể,  Công ty này đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018 (phát hành ngày 29/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán phát hành ngày 10/04/2019 về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu, Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Thái Bình Dương buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Xem thêm:Chọn cổ phiếu nào trước khi năm 2020 khép lại?

Duy Na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *